lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

ATANA in company

23-05-2014 - 10-12-2019

Atana is een uniek trainingsprogramma voor toezichthouders, bestuurders en adviseurs. Het programma, dat ontwikkeld is door binoq atana en zeer geschikt is voor instellingen, gemeenten, fondsen, bonden of maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden hun bestuurlijke apparaat meer af te stemmen op hun achterban. De zorgsector, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en culturele instellingen: ze hebben allemaal te maken met een groot aantal bi-culturelen onder hun klanten, maar in hun besturen en adviescommissies zijn zij vrijwel niet vertegenwoordigd. Atana brengt daar verandering in. 


ABN AMRO bood met succes de ATANA training aan hun bi-culturele personeelsleden aan
, om ze de tools te geven maatschappelijk actief te worden in besturen van culturele en maatschappelijke instellingen. Voor dit jaar staat het opnieuw in de planning. Bent u ook geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 020 514 13 80 of rasybesma@binoq.nl.

Het trainingsprogramma bestaat uit een aantal interactieve sessies met theorie en praktijk. In totaal gaat het om 3 modules voor 15 tot 20 deelnemers. Na afloop van de training zullen de deelnemers deel uit gaan maken van het ATANA netwerk en voorgedragen worden bij vacatures in besturen en raden van toezicht die bij ons worden aangemeld.

Drie Modules

1. Besturen en innovatie
Richtje Sybesma (directeur binoq atana) en Giep Hagoort (emeritus hoogleraar Kunst en Economie) geven een overzicht van de stand van zaken in de culturele sector. Na de introductie op de bestuursmodellen volgt onontbeerlijke informatie voor elke (toekomstige) bestuurder of adviseur over de Governance Code Cultuur, het bestuurlijk landschap, cultureel ondernemerschap en het beleid van de overheid en de culturele fondsen.

2. Bestuursaansprakelijkheid
Marianne Valk is advocaat bij Van Doorne N.V.. Zij is gespecialiseerd in de not-for-profit sector in haar bestuurdersaansprakelijkheids- en verzekeringsrechtpraktijk.  Zij zal ingaan op de rechten en plichten van stichtingsbesturen en de risico's die aan het bestuurswerk verbonden zijn. En natuurlijk over hoe je met die risico's om gaat zodat ze tot het minimum beperkt blijven.

3. Bestuurscarrousel
Vijf deelnemers oefenen een vergadering, de andere deelnemers zijn toehoorders. Om de zoveel tijd moet een van de toehoorders de rol van een van de deelnemers aan de vergadering zonder onderbreking overnemen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door een directeur uit de sector. Het is een oefensessies – maar tegelijkertijd een echte bestuursvergadering in een professionele setting. Een hilarische en tegelijkertijd zeer leerzame sessie begeleid door Rob Boonzajer Flaes.

Feestelijke afsluiting: de dag wordt afgesloten met een borrel en er wordt nagepraat over de matching.

terug naar overzicht