nieuws

test

Nieuw ATANA bestuurslid

Swati Sen Gupta treedt toe als penningmeester.

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

7 Aanbevelingen Diversiteit aan de Top Kabinetsformatie

Geen enkel partijprogramma bevat een aanpak die de doorbraak zal veroorzaken waar Nederland op zit te wachten. Hier zijn onze aanbevelingen.

prikbord

Bussemaker zet in op Culturele Diversiteit

30 december 2017

Algemeen


Jet Bussemaker in gesprek met Richtje Sybesma/ directeur binoq atana over de Code culturele Diversiteit (14 juli 2015)

In de beleidsbrief ‘Ruimte voor Cultuur’ wordt de Code Culturele Diversiteit expliciet genoemd als belangrijk aandachtspunt. In het regeerakkoord is afgesproken dat culturele instellingen de Code culturele diversiteit hanteren. In de periode 2017-2020 zal de minister de voortgang hiervan monitoren. Zij stelt daarbij dat voldoende diversiteit is in het toezicht van culturele instellingen een belangrijk aandachtspunt zal worden. Culturele diversiteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de Code governance cultuur.
De komende decennia zetten de veranderingen in de bevolkingssamenstelling verder door. Verschillende coalitieakkoorden die vorig jaar in steden werden gesloten, refereren hier aan. Voor de cultuursector is het een belangrijke uitdaging om beter aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond leveren een grote bijdrage aan de vernieuwing van het aanbod en verbinden Nederland met de steeds internationaler wordende kunstwereld.
De Tweede Kamer houdt op 17 juni een hoorzitting over de plannen, op 25 juni zal de minister er zelf over debatteren. Als het beleid definitief kunnen de instellingen aanvragen indienen voor de jaren 2017 tot en met 2020. De indieningstermijn is van 1 december 2015 tot 1 februari 2016.


naar prikbordoverzicht