lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Onderzoek sector Wereldmuziek

Binoq voerde een vooronderzoek uit ten behoeve van de sector wereldmuziek. Maar kan je wel spreken van een sector? Wat is wereldmuziek, hoe defineer je dat, welke podia zijn?

Achter en rondom de vele muzikale festiviteiten omtrent de wereldmuziek hebben zich inmiddels de onmiskenbare tekenen van een echte structuur ontwikkeld. Er zijn labels, venues, managers, organisatoren, boekers, brochures, en een indrukwekkend aantal websites. Er zijn grote, gerenommeerde festivals die met elkaar consequent een miljoenenpubliek aan zich binden, er bestaan internationaal opererende beurzen waar de omzet in de zeven of acht cijfers loopt, er zijn solide impresariaten, en er is een levendig onderling verkeer.
Nog los daarvan zijn er vele muziekvormen die zich niet exclusief op de titel wereldmuziek profileren, maar wel meedraaien in het zelfde nationale of internationale circuit. Op vele kleine muziekscholen in Nederland wordt les gegeven in ‘niet-westerse’ instrumenten zoals sitar, saz en djembe aan een zeer diverse groep leerlingen. Ook vinden elementen van wereldmuziek inmiddels voorzichtig hun weg binnen muziektradities van een geheel andere achtergrond – het Nederlands Blazers Ensemble en het Atlas Ensemble zijn hiervan in Nederland goede voorbeelden, net als de China en India festivals die recent georganiseerd zijn op initiatief van het Concertgebouw.

Je zou bij zo veel weelde verwachten dat een en ander ook getalsmatig in kaart is gebracht, dat ontwikkelingen worden bijgehouden en trends gesignaleerd. Maar helaas – dat is niet het geval, en daarmee (misschien wel daardoor!) vormt wereldmuziek een vreemde uitzondering in het Nederlandse muziekbestel. Toch is er behoefte aan die kwantificering: in Nederland kom je nu eenmaal verder als je wordt geteld en gemeten. Een stevige getalsmatige presentatie is een wapen in de strijd om bekendheid, om nieuw publiek, om aandacht in de pers, om airplay, om erkenning door een ministerie of een wethouder. Het is niet het enige wapen – uiteindelijk gaat het ook om de kwaliteit van het gebodene. Maar om die kwaliteit onder de aandacht te brengen zijn getallen nu eenmaal broodnodig. Van je eigen prestaties, en van de sector waartoe je je wilt rekenen. En zo is nu de tijd aangebroken dat de wereldmuziek zijn gegevens op orde krijgt. Binoq heeft een vooronderzoek uitgevoerd dat erop is gericht daaraan een bijdrage te leveren.

terug naar projecten
test