lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Workshop Why What How

De Code Culturele Diversiteit is inmiddels aardig bekend in het culturele veld. Maak vaak is de vraag: hoe breng je de code in praktijk? Hoe zorg je ervoor dat de Code Culturele Diversiteit op een duurzame manier in je organisatie wordt verankerd?
Met de workshop Why What How wordt na een korte introductie op de Code ingegaan op de stappen die nodig zijn om de ambities op het gebied van diversiteit waar te kunnen maken. Er wordt een oefening gedaan gericht op bewustwording van uitsluitingsmechanismen en vooroordelen (unconscious bias). Deze workshop voerden wij o.a. uit bij de conferentie PACT in Utrecht en de Conferentie Diversiteit in de Culturele Sector in de Stopera in Amsterdam (georganiseerd door het ACI).Allereerst staat de vraag centraal waarom diversiteit van belang is voor de instelling. Pas als een instelling helder heeft wat de urgentie is kan het overgaan tot actie. Daarom wordt op interactieve wijze ingezoomd op ‘the why’, die iedereen voor zichzelf en voor de eigen instelling gaat bepalen. Daarna gaan we over tot het formuleren van concrete acties op het gebied van Personeel, Publiek, Programma en Partners. We gaan in op een praktijkvoorbeelden van organisaties die hierin al de nodige stappen hebben gezet en we presenteren een werkmodel waarmee organisaties op een efficiënte manier het optimale uit het diversiteitsbeleid kunnen halen. De workshop wordt verzorgd door ervaren trainers als Ghieslaine Guardiola (foto) en Richtje Sybesma.


Opbrengst

Na deze workshop hebben de deelnemers:
  • inzicht in de onbewuste uitsluitingsmechanismen en vooroordelen
  • een visie op het gebied van diversiteit voor de eigen instelling (eventueel toegespitst op de vier P's)
  • concrete handreikingen en voorbeelden over hoe je vanuit het diversiteitsbeleid tot gerichte stappen kunt komen om de organisatie op alle terreinen diverser te maken
  • een eerste aanzet tot het formuleren van doelen en acties per P.
De workshop wordt op maat verzorgd en aangepast aan het aantal deelnemers en het soort instelling.

Fotograaf: Sebastiaan ter Burg