lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

25 jaar Stadspas

De Stadspas organiseerde op 26 juni 2014 haar 25 jarig jubileum in Pakhuis de Zwijger. Binoq verzorgde de productie van het programma met een aantal plenaire sessies en twee workshoprondes. De Stadspas is een initiatief van de Gemeente Amsterdam dat tot doel heeft de deelname aan activiteiten op het terrein van de sport, cultuur en recreatie mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Het 25 jarig jubileum werd aangegrepen om een conferentie te organiseren voor 150 beleidsmakers en medewerkers van instellingen rondom Armoedebeleid en de Toekomst van de Stadspas. De conferentie vond plaats in Pakhuis de Zwijger, met activiteiten in verschillende ruimtes. In de grote zaal zal een debat plaatsvinden met 3 gastsprekers, waaronder wethouder Vliegenthart. Door het gebouw heen bevonden zich de workshops die in 2 rondes zullen werden aangeboden. Het programma duurde van 13.00 tot 20.00 uur.

Voorbeelden van workshops waren:

Van Stadspas naar kooppas
De huidige Stadspas is een gratis pas voor inwoners met een minimuminkomen en voor 65-plussers. Een idee voor de toekomst is een Stadspas voor alle inwoners. Mensen met een minimuminkomen krijgen de pas gratis en anderen kunnen hem kopen. Op die manier kan iedereen gebruikmaken van de voordelen van de Stadspas en is het interessanter voor aanbieders om mee te doen. Hoe kan het aanbod van deze pas eruit zien? Hoe maken we de pas zo aantrekkelijk dat iedereen hem wil hebben? En hoe bepalen we de prijs van de pas?

Belonen via de Stadspas
Belonen kan door Stadspashouders de kans te geven om punten te sparen, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, klusjes in de buurt of mantelzorg. Deze punten kunnen ze verzilveren in een Stadspaswebshop, voor bijvoorbeeld theaterkaartjes of een sportabonnement. In de Amsterdamse Indische buurt wordt via Makkie - een lokaal betaalmiddel dat mensen kunnen verdienen met klusjes in de buurt en daar ook kunnen uitgeven - al op vergelijkbare wijze gewerkt. Welke activiteiten zijn geschikt om punten mee te verdienen? Is het handig om aan te sluiten op bestaande lokale ruilmiddelen, zoals Makkie, of te werken met een nieuw systeem?

Stadspas voor en door inwoners
De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. De overheid zet een stap terug en geeft ruimte aan burgerinitiatieven. De Stadspas kan aansluiten op deze trend door Stadspashouders een actieve rol te geven. Op dit moment organiseert de gemeente de Stadspasactiviteiten, in nauwe samenwerking met culturele instellingen en andere aanbieders. De Stadspashouder kan kiezen uit het voor hem of haar bepaalde aanbod. In deze brainstorm kijken we naar hoe we de Stadspashouder een actieve rol kunnen geven.