lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Onderzoek 'Initiatieven van niet-westerse groepen op het gebied van kunst en cultuur'


In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds is in het kader van de Code Culturele Diversiteit een onderzoek uitgevoerd naar organisaties van verschillende etnische groepen in de kunst- en cultuursector. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur en natuurbehoud. Met financiƫle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het Fonds projecten en talenten. In het bijna 75 jarig bestaan van de instelling hebben veel organisaties de weg naar het Fonds weten te vinden, maar veel organisaties, met name vanuit de cultureel diverse hoek, nog niet. Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil graag aanvragen met een cultureel diverse inslag verder laten toenemen. Hiervoor wil het Fonds meer zicht krijgen op organisaties van etnische groepen, die activiteiten organiseren op het gebied van kunst, cultuur, theater en film.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft binoq atana gevraagd een onderzoek uit te voeren naar organisaties van niet-westerse groepen, die culturele projecten organiseren in de provincie Utrecht. Eerder werd met succes een dergelijk onderzoek uitgevoerd in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.

Het doel van dit onderzoek is om een helder beeld te krijgen van dergelijke organisaties: hoe zij hun projecten financieren, of zij kennis hebben van het Prins Bernhard Cultuurfonds en met welke uitdagingen zij te maken hebben bij het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag. Het onderzoek in Utrecht heeft geresulteerd in een selectie van 15 organisaties die zich bezig houden met het organiseren van culturele projecten en die geen of nauwelijks ervaring hebben met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit beeld is verkregen door middel van deskresearch en interviews met sleutelfiguren en organisaties uit het culturele veld.
terug naar projecten
test