lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Inspiratiediner Cultuurkade Centrum Nieuw-West

Nieuw-West heeft ruim 140.000 inwoners waarvoor het culturele aanbod nu nog erg mager is. De Zuidwestoever Sloterplas krijgt een belangrijke centrumfunctie als het gaat om leisure en evenementen en wordt ontwikkeld als een stedelijk park voor alle leeftijden en leefstijlen.Onderdeel van de vernieuwing op cultureel gebied is onder meer de verbouwing van Theater de Meervaart (uitbreiding voor een dansgezelschap) en het bouwen van een bioscoop. Er is een voornemen om een paviljoen te realiseren van 1200 m2 bedoeld voor horeca en cultuur. Het cultuurcluster aan de Zuidwestoever heeft idealiter zowel een buurt- als een buurtoverstijgende/stedelijke functie.Binoq atana heeft een Inspiratiediner georganiseerd om met kopstukken uit de Amsterdamse culturele sector en van het Stadsdeel Nieuw-West te onderzoeken waar de Amsterdamse culturele sector zelf behoefte aan heeft als het gaat om verbreding/uitbreiding van het culturele veld in de wijk/stad/regio. De gemeente wil weten welke culturele invulling kansrijk is op deze plek. De gemeente wil weten of en welke partijen geïnteresseerd zijn om te participeren in het cluster.

Opzet
Om gericht kennis te vergaren binnen de culturele sector en partijen te interesseren om te participeren in het cluster, hebben wij een consultatiebijeenkomst georganiseerd in de vorm van een inspiratiediner waar een selectie van vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector wordt gevraagd om hun mening, standpunten en te geven op bovengenoemde punten. De reden om te kiezen voor een select gezelschap is dat er resultaatgericht met de nodige specialisten en voor de stad relevante culturele partijen, wordt ingezoomd op een belangrijk vraagstuk voor de toekomst van Nieuw-West. Om relevante partijen en experts te trekken moet duidelijk zijn wat er voor hen het belang is van deze bijeenkomst. Behalve dat ze worden uitgenodigd voor een inspiratiediner met interessante gasten en sprekers, gaat het hier om een bijzondere kans om mee te praten over de toekomstige invulling van het cultureel cluster Nieuw-West. Nog voor een eventuele tender wordt uitgezet, krijgen spelers uit het culturele veld in een vroeg stadium de mogelijkheid vernieuwende  ideeën in te brengen die het projectmanagement in Nieuw-West zal meenemen in de verdere gedachte- en planvorming. Het biedt een kans om in besloten kring vrijuit te sparren met collega’s vanuit verschillende disciplines en betrokkenen van gemeente en stadsdeel en constructief mee te denken over het cultureel aanbod in een dynamisch stadsdeel in relatie tot de wijk, stad en regio. Het is een unieke gelegenheid om ‘from scratch’ mee te bouwen aan, en eventueel als participant in te stappen in, ‘de place to be’ in Nieuw- West.