lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Maand van de Cultuureducatie
Afgelopen april heeft u samen met ruim duizend anderen een van de activiteiten bezocht tijdens de Maand van de Cultuureducatie. We zijn blij met uw belangstelling, en de hoge opkomst bij de evenementen geeft aan dat het thema cultuureducatie echt leeft in het onderwijs en het culturele veld.

Staat van de Cultuureducatie

Ook in 2016 organiseert Mocca de Maand van de Cultuureducatie met debatten, expertmeetings en een congres voor professionals uit het onderwijs en culturele veld. Nieuw is het avondprogramma De Staat van de Cultuureducatie. Noteer alvast in uw agenda: dinsdagavond 12 april in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Verbinden en innoveren

Onder het motto De kracht van het verbinden is er tijdens de Maand van de Cultuureducatie speciale aandacht voor thema’s als verbinden van culturele instellingen en onderwijs, ontschotting, vakoverstijgend werken en binnen- en buitenschoolse activiteiten. We komen natuurlijk ook terug op de Innovatieagenda die tijdens het slotdebat in de Balie is opgesteld. Bent u benieuwd naar die Innovatieagenda en de stand van zaken rond de aanbevelingen? Kijk dan op onze website.


 

terug naar projecten


test