lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

veel meer cultuur op school

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft besloten een extra impuls voor het opzetten van cultuureducatie te geven aan een aantal scholen. Samen met Mocca is het traject Meer Cultuur op School opgezet waarmee tien scholen een toegevoegde cultuurcoördinator kregen om een cultuureducatief project te ontwikkelen. Tien scholen waarvan duidelijk was dat ze wat betreft cultuureducatie een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Mocca heeft op verzoek van het AFK de gehele uitvoering en coördinatie op zich genomen. Het was daarbij uitdrukkelijk de bedoeling dat de scholen aan het eind van het traject een aanvraag zouden indienen bij het AFK.

Aan onderzoeks- en adviesbureau binoq  is gevraagd gedurende het traject onderzoek te verrichten naar de belemmeringen die er zijn om op school een cultuureducatief beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Welke drempels ervaren de scholen om beleid te maken en cultuureducatieve projecten op te zetten? Welke hulp en middelen heeft de school nodig om die barrières te slechten? Gaat het om meer personeel, extra geld of om hele andere dingen?

Om het antwoord te krijgen op de vraag wat de hobbels zijn op de weg naar het formuleren van beleid en opzetten van projecten, is een loep gelegd op tien scholen en zes cultuurcoördinatoren. Er wordt ingezoomd op de werkvloer zodat vanuit de dagelijkse en feitelijke werkzaam-heden zichtbaar wordt waar de belemmeringen in de praktijk zitten.

terug naar projecten

 

test