lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

De Kleurrijke Lijst 2013


Journaliste Raja Felgata lanceerde in 2010 de eerste Kleurrijke Lijst. Mensen die op De Kleurrijke Lijst staan inspireren, zijn actief in de maatschappij en zijn een voorbeeld voor de jonge generatie van Nederland. Mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media en non-profit organisaties. Editie 2013 bevat een categorie Bestuurders en Toezichthouders die door ATANA is samengesteld: 5 mannen en 5 vrouwen. De lancering is op 28 oktober om 18:00 uur in De Koning te Amsterdam.

www.dekleurrijkelijst.comterug naar projecten
test