lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

Diversiteit aan de Top Den Haag

Atana gaat opnieuw naar Den Haag. Het programma zal zich specifiek richten op bestuurlijke diversiteit van maatschappelijke organisaties. Na twee succesvolle rondes gericht op de culturele sector, wil de gemeente Den Haag atana inzetten voor de sectoren sport, onderwijs, wonen, welzijn en volksgezondheid.Doel van het traject Diversiteit aan de Top is via ambassadeurs ervoor te zorgen dat kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden benoemd in een raad van toezicht (r.v.t.), bestuur of adviescommissie. Het traject heeft tot nu tot geresulteerd in:
A) de vorming van 11 koppels van een cultureel diverse kandidaat-bestuurder met een ambassadeur (ervaren toezichthouder met een groot bestuurlijk netwerk).
B) totaal 9 benoemingen in besturen (2x), raden van toezicht (4x) en adviescommissies (3x)
Bij de raad van toezicht benoemingen gaat het in 2 gevallen om een leerplek bij de Cultuurschakel.
C) serieus uitzicht op nog eens 3 benoemingen (2x een bestuur, 1x adviesraad) – deze procedures lopen nog en zijn volgens betrokkenen kansrijk om te slagen.
Het beoogde resultaat van 10 koppels en 8 benoemingen is hiermee ruimschoots gehaald.
terug naar projecten
test