lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Culturele projecten Den Haag

Den Haag kent een groot aantal organisaties van migranten die actief zijn op een breed scala aan maatschappelijke terreinen. Met een slag om de arm kun je denken aan zeker honderd formele organisaties en koepels, naast waarschijnlijk vele andere die niet te traceren zijn, die op ad hoc basis functioneren of die zich nog in een startstadium bevinden.

Onze ervaring is dat veel van dit soort organisaties in een aantal gevallen tijdelijk of zelfs jarenlang succesvol functioneren als een rallying point voor de betrokken achterban, en een nuttige functie vervullen omdat bestuurlijke en maatschappelijke ervaring wordt opgedaan en gebundeld. Het probleem is echter, dat veel van deze organisaties problemen hebben in de aansluiting met de wereld om hen heen. Het ontbreekt aan kennis op met name juridisch en financieel terrein, de bestuurlijke verhoudingen zijn vaak experimenteel en voldoen zelden aan de codes die daarvoor gelden in het moderne maatschappelijk verkeer, en het ontbreekt nogal eens aan relevante contacten – wat iets anders is dan onderling van gedachten wisselen. Subsidieaanvragen lopen vaak mis omdat ze én de contacten niet hebben én niet over de kennis en kunde beschikken om een degelijke subsidieaanvraag in te dienen. Ideeën genoeg, maar hoe maak je de vertaalslag naar de subsidiënt. Dat geldt zowel voor de vaak al langer bestaande organisaties die zijn opgezet als een 'home away from home' als voor jongere organisaties die meer zijn geworteld in de moderne urbane samenleving.

De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten.
1.     Doel van de Stichting
2.     De projectsubsidie gemeente Den Haag
3.     Projecten van de stichting
4.     Financiën
5.     De projectplannen & de aanvraag
6.     De aanvraag
 
Wat ons voor ogen staat is een programma dat zich richt op de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. We signaleren hobbels en beperkingen, en we ondersteunen de organisaties om die zelf structureel aan te kaarten. Door onze professionals die al eerder die weg hebben bewandeld. Zo werkt atana, en zo kan ook dit programma functioneren. Voor elkaar door elkaar – die sfeer moet het hebben.

terug naar projecten