lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Atana Master Den Haag 2011


Dit najaar zal atana haar tweede atana master opleiding starten. Met oCw is afgesproken minimaal twee master opleidingen te organi- seren in de lopende planperiode. De vorm en inhoud zijn vergelijkbaar met een ‘diplomatenklasje’. klein, exclusief en beperkt tot de high lights van het bestuurlijk landschap van de kunstsector. na het doorlopen van het programma worden de kandida- ten voorgedragen als bestuurder bij een culturele instelling.
Het profiel van de atana master deelnemer is als volgt: a) bestuurlijke
ervaring buiten de culturele sector; b) heeft een duidelijke connectie met het bedrijfsleven; c) bekleedt een managementfunctie en d) heeft grote affiniteit met kunst- en cultuur.

het anata master programma is ge- start in november 2011. Deelnemers zijn Aline Knip, Anke Vervoord, Anne Blijd, Astrid Elburg, Antoinette de Hoog, Dennis Held, Glenn Westphal, Lucia Fer, Ndo Ntoane, Nita Gharbharan, Peggy Fernandes Mendes, Peter Ho en Vincent Hooplot. Met vier col- leges en een casusbijeenkomst over het Grachtenfestival met de directeur Lidy Klein Gunnewiek en bestuurder Erik Gerritsen werd het theoretische deel van de master afgerond.


terug naar projecten
test