lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

Atana Cultuur den Haag


Na het succes van de eerste ATANA Den Haag editie in 2010 start binnenkort een nieuwe ronde! ATANA staat voor bestuurlijke diversiteit in de culturele en maatschappelijke sector. Het is een unieke combinatie van een trainingsprogramma, een matchmaker en een netwerk. Voor de ATANA Den Haag 2012 zijn 16 kandidaten geselecteerd.

Deze ronde van atana richt zich dan ook heel specifiek op kandidaten en maatschappelijke instellingen in Den Haag en omgeving.
Het opleidingstraject is bedoeld voor mensen die staan voor diversiteit. Voor de Haagse bruggenbouwers die de weg weten in de veranderde wereld. Daarnaast vormen persoonlijke ambitie, expertise en motivatie een belangrijk criterium. Vanwege de grote behoefte richten wij de werving specifiek op juristen, penningmeesters en andere financiële experts.

De training duurt ongeveer tweeënhalve maand. Daarin krijgen de trainees zes colleges, drie casusbijeenkomsten en een werkbezoek bij een maatschappelijke instelling. Na het afronden van het trainingstraject worden de deelnemers opgenomen in de landelijke database van atana bestuurders en adviseurs. Het proces van bemiddeling kan dan beginnen.

De officiële aftrap weerd verzorgt door Marnix Norder (wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) en Tanja Jadnanansing (atanees en Tweede Kamerlid PvdA). Tijdens de training gaven Het Koorenhuis, het Haags Historisch Museum, Writers Unlimited, Theater aan ’t Spui, De Dutch Don’t Dance Division en Theatergroep De Appel een kijkje in de keuken van hun bestuurlijke praktijk.

trainingslocatie: KIVI NIRIAterug naar projecten
test