lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Atana Civil Society Den Haag 2013


Atana gaat opnieuw naar Den Haag. Het programma zal zich specifiek richten op bestuurlijke diversiteit van maatschappelijke organisaties. Na twee succesvolle rondes gericht op de culturele sector, wil de gemeente Den Haag atana inzetten voor de sectoren sport, onderwijs, wonen, welzijn en volksgezondheid.
In Den Haag staat bestuurlijke diversiteit nog altijd hoog op de agenda. Dit voorjaar publiceerde dagblad Trouw een onderzoek naar de besturen van maatschappelijke instel- lingen waaruit bleek dat in Den Haag slechts een fractie (3,7 procent) van de top van ziekenhuizen, scholen of musea een cultureel diverse achtergrond heeft. Mede naar aanleiding van dat artikel werd de discussie hierover aangezwengeld in de gemeenteraad. Wethouder Marnix Norder heeft het belang van bestuurlijke diversiteit onderkend. Aan atana de eer nieuwe bestuurders op te leiden en te matchen.

Het trainingsprogramma ATANA CIVIL SOCIETY bestaat uit een aantal interactieve colleges, casusbehandelingen en een werkbezoek. Trainees krijgen een goed inzicht in de theorie en de praktijk van het besturen. Daarnaast worden de verschillende sectoren belicht in relatie tot de landelijke en lokale situatie in Den Haag.terug naar projecten
test