lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

AnataLab - Amsterdam Metropolis 2030 


Bouwen aan een Europese stad van creativiteit, veerkracht, innovatie, diversiteit en duurzaamheid

ANATALAB komt voort uit atana, het programma voor bestuurlijke diversiteit dat al ruim tien jaar wordt georganiseerd door binoq. ANATALAB bestaat uit een vaste kern deelnemers en wordt ondersteund en gestimuleerd door binoq atana en de Amsterdam School of Management (ASOM). De kernkwaliteit van ANATALAB is haar diversiteit in culturele bagage en expertise. ANATALAB is uniek door haar samenstelling en door haar innovatieve en interculturele aanpak.

ANATALAB neemt vier pijlers als fundament voor Amsterdam in 2030. De pijlers vertegenwoordigen internationale stedelijke trends zoals die door !ANATALAB zijn gesignaleerd. Elke pijler is uitgewerkt in tien werkopdrachten. Een stad ontstaat immers niet vanzelf maar vraagt om actie van alle betrokkenen, in buurten, bedrijven, binnen de politiek, onderwijs en wetenschap. De werkopdrachten geven een aanzet om de pijlers uit onze toekomstvisie te realiseren.Politiek verzoek om aanbevelingen voor periode 2014-2017

Op 23 april 2013 presenteerde ANATALAB het visiedocument Amsterdam Metropolis 2030 aan het presidium van de Amsterdamse gemeenteraad. Doelstelling van het document is de stad, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, verse inspiratie te bieden op meerdere werkvelden vanuit intercultureel perspectief. Het visiedocument is alom goed ontvangen. Wel kwam er uit het presidium het verzoek of ANATALAB ook concrete aanbevelingen zou willen doen voor de komende raadsperiode 2014-2017.

Conform de werkwijze van ANATALAB is een selectie van externe experts en ervaringsdeskundigen gevraagd het lab hierbij behulpzaam te zijn. Dit heeft geresulteerd in tien concrete aanbevelingen die van betekenis zijn voor de periode 2014-2017. Zij kunnen dienen als onderdelen van verkiezingsprogramma’s en/of het te maken collegeakkoord 2014-2017.

Vier themalijnen
Op basis van het visiedocument en de reacties op het document vanuit de politiek en het bedrijfsleven heeft ANATALAB vier themalijnen uiteengezet.

I. Diversiteit aan de top
II. Stimuleren van brede publiekprivate gezondheidszorg, op buurtniveau, op basis van interculturaliteit
III. Stimuleren en faciliteren van zelfstandig ondernemers
IV. Stimuleren van talent met name in het MBO

Uitgangspunt is de ambitie om van Amsterdam een voorbeeldstad voor Nederland en Europa te maken, een stad van creativiteit, veerkracht, innovatie, diversiteit en duurzaamheid. Binnen alle themalijnen zal Amsterdam in Europa tot de top 3 moeten gaan behoren. Tijdens een speciale ontwerpsessie op 10 september 2013 heeft ANATALAB samen met experts en ervaringsdeskundigen gewerkt aan een concretisering van de vier themalijnen.
www.amsterdam2030.nl

terug naar projecten
test