lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

meet- en regelsystemen in de Europese filmindustrie - investeren in succes

Het Nederlands Fonds voor de Film stimuleert de productie en distributie van Nederlandse films. In het kader van een mogelijke bijstelling van de criteria voor subsidiëring wilde het weten hoe de ondersteuning elders in Europa plaatsvindt. Centraal stond daarbij de vraag welke methoden in de betreffende landen gehanteerd worden om succes te premiëren. Achterliggende gedachte daarbij is het adagium success breeds success: ondersteuning van producenten die succesvol zijn, biedt meer kans op vervolgsucces dan een brede subsidiëring van vele partijen.
 
Via desk research en interviews met key players in de betreffende landen concludeerden wij dat maatregelen voor succesfinanciering tot drie categorieën terug te voeren zijn.
In het rapport wordt aangegeven welke dat zijn, onder welke voorwaarden invoering ervan mogelijk is en wat de consequenties daarvan zijn.

terug naar projecten