lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

ontwikkeling en innovatie

Het maatschappelijke en culturele veld is voortdurend in beweging. Met nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden als gevolg. Ideeën en plannen zijn er gewoonlijk genoeg, maar vaak is niet duidelijk welke aanpak of organisatievorm levensvatbaar zal zijn. Een objectieve analyse is dan gewenst, en een duidelijke strategie. Binoq is in zulke gevallen de aangewezen partner. Door onze achtergrond zijn wij sterk in conceptontwikkeling en innovatie. In haalbaarheidsstudies en strategieontwikkeling.

Ook in de invoering van een innovatief plan biedt binoq haar diensten aan. Aanpassing aan een nieuwe situatie vergt een exercitie die van binnenuit vaak moeilijk uit te voeren is. Een externe partij is dan nodig, die de situatie doorlicht en de knelpunten in beeld brengt. Die een overzicht geeft van de mogelijkheden die ontstaan na een transformatie. Wij kunnen dat, en we bieden desgewenst begeleiding bij het doorlopen van het veranderingstraject.

Vernieuwende initiatieven - ze kunnen ons niet uitdagend genoeg zijn.

Bijvoorbeeld:

Advies Commissie Infrastructuur Cultuureducatie

Meer voorbeelden onder projecten

test