lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

ontwikkeling en innovatie

Het maatschappelijke en culturele veld is voortdurend in beweging. Met nieuwe uitdagingen en nieuwe mogelijkheden als gevolg. Ideeën en plannen zijn er gewoonlijk genoeg, maar vaak is niet duidelijk welke aanpak of organisatievorm levensvatbaar zal zijn. Een objectieve analyse is dan gewenst, en een duidelijke strategie. Binoq is in zulke gevallen de aangewezen partner. Door onze achtergrond zijn wij sterk in conceptontwikkeling en innovatie. In haalbaarheidsstudies en strategieontwikkeling.

Ook in de invoering van een innovatief plan biedt binoq haar diensten aan. Aanpassing aan een nieuwe situatie vergt een exercitie die van binnenuit vaak moeilijk uit te voeren is. Een externe partij is dan nodig, die de situatie doorlicht en de knelpunten in beeld brengt. Die een overzicht geeft van de mogelijkheden die ontstaan na een transformatie. Wij kunnen dat, en we bieden desgewenst begeleiding bij het doorlopen van het veranderingstraject.

Vernieuwende initiatieven - ze kunnen ons niet uitdagend genoeg zijn.

Bijvoorbeeld:

Advies Commissie Infrastructuur Cultuureducatie

Meer voorbeelden onder projecten

test