lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

onderzoek en advies

Op het gebied van onderzoek en advisering rond cultuurbeleid hebben wij een stevige traditie. Op het terrein van film, cultuureducatie en internationalisering onderzoeken wij het vraagstuk of het probleem dat de opdrachtgever ons  voorlegt. Voorts ontwikkelen wij praktische en uitvoerbare oplossingen. Veelal gebeurt dit in opdracht van de overheid, gemeenten en organisaties binnen de culturele sector

Bijvoorbeeld: 

Bestuurlijke cultuur binnen de Nederlandse erfgoedsector

Meet- en regelsystemen in de Europese filmindustrie -     Investeren in succes

Meer voorbeelden onder projecten.

test