lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

migrantenparticipatie Zeist

De participatie van niet-autochtone Nederlanders op het gebied van kunst en cultuur is vaak laag. Ook de gemeente Zeist worstelt met dit probleem. De plaatselijke culturele instellingen staan open voor iedereen maar weten de doelgroep van ‘allochtonen’ niet te bereiken. Om deze patstelling te doorbreken heeft de gemeente binoq ingeschakeld.
Na een uitvoerige consultatie van alle betrokkenen - vertegenwoordigers van de doelgroepen, culturele instellingen, het onderwijs, het gemeentelijke apparaat en de politiek - heeft binoq een masterplan opgesteld om de deelname van de doelgroepen aan het culturele leven te vergroten.
Er is gekozen voor een aanpak die concreet is en werkt. Twee projecten moeten het begin vormen van samenwerking tussen de verschillende partijen: een muziektheaterproject en een literair project. Voor het muziektheaterproject wordt op basis van liederen uit de verschillende culturen op die op drie basisscholen vertegenwoordigd zijn, een libretto geschreven voor een muziektheatervoorstelling. Bij het literair project leest een iemand uit Zeist een gedicht voor uit zijn of haar eigen cultuur op een zelf te kiezen locatie in Zeist. Een serie van tien van deze voordrachten, vanuit telkens een andere culturele achtergrond, wordt op de lokale (regionale) televisie uitgezonden.
De ervaringen met deze projecten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid. De bedoeling is dat de projecten in de toekomst een vervolg krijgen waarbij verschillende varianten op de opzet mogelijk zijn.

 

terug naar projecten


test