lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

van veel naar beter - een informatieverwerkend systeem voor de amateurkunsten

Het Platform voor Amateurkunst (PAK) wilde inzicht verkrijgen in de informatie en onderzoeken die over de amateurkunst beschikbaar zijn.
In een quick-scan kwam binoq tot de conclusie dat er opvallend veel beleidsonderzoek was gedaan, opvallend weinig inhoudelijke kennis bestond, en dat nergens een overzicht voorhanden was. Om de gegevens centraal beschikbaar te maken, is een blauwdruk gemaakt voor een Informatieverwerkend Systeem voor de Amateurkunsten (ISA). Het systeem biedt informatie voor de individuen en organisaties op het gebied van de amateurkunsten, maar is in potentie ook een machtig marketinginstrument. Naast een outline voor zo’n systeem bevat het rapport suggesties om bestaand materiaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gericht te analyseren waardoor veel gegevens al relatief eenvoudig te achterhalen zijn. Het rapport geeft enkele voorbeelden hoe langs die weg met weinig kosten veel kan worden bereikt.

terug naar projecten