lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

visies op de toekomst - behoefte-onderzoek naar structuren voor erfgoededucatie na 2004

Om het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs te stimuleren, is in 1997 Erfgoed Actueel opgericht, als projectbureau van het ministerie van OCW. Het bureau zou in 2004 opgeheven worden, in de verwachting dat een aparte instelling dan niet meer nodig zou zijn. In 2002 werd binoq gevraagd om te onderzoeken of een gerichte structuur voor erfgoededucatie na 2004 nog nodig zou zijn, en zo ja, hoe deze dan vormgegeven en ontwikkeld moest worden.
 
Het gebied van erfgoededucatie kent een breed scala aan betrokken partijen: instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed en onderwijs, diensten, instellingen en bestuurlijke organen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Om een overzicht van de diverse posities en standpunten te krijgen, hebben wij zeventien key players in het veld uitvoerig geïnterviewd. De resultaten hiervan vormden het uitgangspunt voor acht search-conferenties met in totaal 38 deelnemers.
 
In het eindrapport hebben wij aangegeven waarom een speciale structuur voor erfgoededucatie nodig zou blijven en welke hiaten en knelpunten er in de huidige opzet zaten. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor een nieuwe structuur uiteengezet, waarbij twee hoofdvarianten gepresenteerd werden.

terug naar projecten