lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

visies op de toekomst - behoefte-onderzoek naar structuren voor erfgoededucatie na 2004

Om het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs te stimuleren, is in 1997 Erfgoed Actueel opgericht, als projectbureau van het ministerie van OCW. Het bureau zou in 2004 opgeheven worden, in de verwachting dat een aparte instelling dan niet meer nodig zou zijn. In 2002 werd binoq gevraagd om te onderzoeken of een gerichte structuur voor erfgoededucatie na 2004 nog nodig zou zijn, en zo ja, hoe deze dan vormgegeven en ontwikkeld moest worden.
 
Het gebied van erfgoededucatie kent een breed scala aan betrokken partijen: instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed en onderwijs, diensten, instellingen en bestuurlijke organen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Om een overzicht van de diverse posities en standpunten te krijgen, hebben wij zeventien key players in het veld uitvoerig geïnterviewd. De resultaten hiervan vormden het uitgangspunt voor acht search-conferenties met in totaal 38 deelnemers.
 
In het eindrapport hebben wij aangegeven waarom een speciale structuur voor erfgoededucatie nodig zou blijven en welke hiaten en knelpunten er in de huidige opzet zaten. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor een nieuwe structuur uiteengezet, waarbij twee hoofdvarianten gepresenteerd werden.

terug naar projecten