lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

atana Tilburg

De gemeente Tilburg heeft binoq verzocht een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om een atana programma in de gemeente op te starten. Het onderzoek geeft richting aan op welke wijze en in welke sectoren dit programma daar het beste vorm kan krijgen. De gemeente gaat nu de beslissing nemen of met de sector welzijn, sport of cultuur wordt gestart. Als helder is waar de gemeente haar pijlen op wil richten wordt de volgende stap gezet: het vormgeven en uitvoeren van het eerste atana programma in Tilburg. Zie ook: het krantenbericht in het Brabants Dagblad.


terug naar projecten