lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

atana Tilburg

De gemeente Tilburg heeft binoq verzocht een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om een atana programma in de gemeente op te starten. Het onderzoek geeft richting aan op welke wijze en in welke sectoren dit programma daar het beste vorm kan krijgen. De gemeente gaat nu de beslissing nemen of met de sector welzijn, sport of cultuur wordt gestart. Als helder is waar de gemeente haar pijlen op wil richten wordt de volgende stap gezet: het vormgeven en uitvoeren van het eerste atana programma in Tilburg. Zie ook: het krantenbericht in het Brabants Dagblad.


terug naar projecten