lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

de scope van de bios - Nederlandse film in het mondiale mediasysteem

Het Nederlands Fonds voor de Film besefte dat het audiovisuele landschap in korte tijd sterk aan het veranderen was. Dat bovendien deze veranderingen in de toekomst alleen maar sneller en groter zouden worden. Digitale beeldproductie, nieuwe vormen van distributie, en internationalisering van mediaconcerns leidden tot grote verschuivingen in de markt. Het Fonds had behoefte aan een overzicht van de stand van zaken en van de te verwachten ontwikkelingen - maar ook aan een visie op toekomstig beleid. Binoq werd gevraagd deze toekomstverkenning te leveren.
 
Door middel van een uitvoerige literatuurstudie van internationale publicaties, en op basis van onze kennis van de sector hebben wij een rapport opgesteld waarin het gevraagde overzicht gegeven werd. Daarbij werden drie verschillende modellen gepresenteerd voor een toekomstige profilering van het Filmfonds.

terug naar projecten