lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

de scope van de bios - Nederlandse film in het mondiale mediasysteem

Het Nederlands Fonds voor de Film besefte dat het audiovisuele landschap in korte tijd sterk aan het veranderen was. Dat bovendien deze veranderingen in de toekomst alleen maar sneller en groter zouden worden. Digitale beeldproductie, nieuwe vormen van distributie, en internationalisering van mediaconcerns leidden tot grote verschuivingen in de markt. Het Fonds had behoefte aan een overzicht van de stand van zaken en van de te verwachten ontwikkelingen - maar ook aan een visie op toekomstig beleid. Binoq werd gevraagd deze toekomstverkenning te leveren.
 
Door middel van een uitvoerige literatuurstudie van internationale publicaties, en op basis van onze kennis van de sector hebben wij een rapport opgesteld waarin het gevraagde overzicht gegeven werd. Daarbij werden drie verschillende modellen gepresenteerd voor een toekomstige profilering van het Filmfonds.

terug naar projecten