lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

SICA

De Stichting Internationale Culturele Activiteiten is een
serviceorganisatie voor het internationale culturele verkeer. De rechtsvoorganger VCSB functioneerde op zeker moment nauwelijks meer en was op sterven na dood. Binoq werd gevraagd op basis van een voorliggend plan na te gaan in hoeverre revitalisering mogelijk was.
Onze aanpak was gericht op het benaderen van mensen die klachten hadden geuit over de organisatie. Belangrijk was het vertrouwen van de sector te herwinnen. Daarom hanteerden wij de zogeheten delphi-methode: het interviewen van betrokkenen, waarna de resultaten van de gesprekken het uitgangspunt vormen voor vervolggesprekken, met de bedoeling tot een zekere vorm van consensus tussen de deelnemers te komen.
Onze conclusie was dat er grondige veranderingen moesten plaatsvinden in de organisatie, in de taakstelling en in het financieringsmodel. SICA functioneert inmiddels weer volop als informatie- en adviescentrum.