lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

SICA

De Stichting Internationale Culturele Activiteiten is een
serviceorganisatie voor het internationale culturele verkeer. De rechtsvoorganger VCSB functioneerde op zeker moment nauwelijks meer en was op sterven na dood. Binoq werd gevraagd op basis van een voorliggend plan na te gaan in hoeverre revitalisering mogelijk was.
Onze aanpak was gericht op het benaderen van mensen die klachten hadden geuit over de organisatie. Belangrijk was het vertrouwen van de sector te herwinnen. Daarom hanteerden wij de zogeheten delphi-methode: het interviewen van betrokkenen, waarna de resultaten van de gesprekken het uitgangspunt vormen voor vervolggesprekken, met de bedoeling tot een zekere vorm van consensus tussen de deelnemers te komen.
Onze conclusie was dat er grondige veranderingen moesten plaatsvinden in de organisatie, in de taakstelling en in het financieringsmodel. SICA functioneert inmiddels weer volop als informatie- en adviescentrum.