lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

quick scan instrumenten voor cultuurbeleid

Het ministerie van OCW wilde voor het bijstellen van het eigen beleid weten welke strategieën voor cultuurbeleid elders ontwikkeld zijn.
 
Wij hebben een overzicht gemaakt van de instrumenten voor cultuurbeleid zoals die in vijf landen bestaan: Canada, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
In de rapportage is een korte schets gegeven van de gemeenschappelijke basis van de verschillende beleidsstrategieën. Vervolgens is per land een beeld gegeven van de wijze waarop het stimuleringsbeleid geconcretiseerd wordt.
 
Het onderzoek bestond uit een combinatie van desk research en interviews.

terug naar projecten