lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Atana Holland Festival Special

Een van de speerpunten voor de toekomst van het Holland Festival is dat het toegankelijk wordt voor een veel breder publiek. Het Holland Festival heeft een ‘exclusief’ en ‘hoogdrempelig’ imago, terwijl het– met alle ophefmakende voorstellingen van over de hele wereld – juist aansluit bij een breed publiek. Holland Festival wil actief nieuw publiek verleiden om het festival te leren kennen. Na een aantal verkennende gesprekken is advies- en onderzoeksbureau binoq gevraagd een voorstel te formuleren dat leidt tot een meer cultureel divers publiek.

Doel van de atana HF special is het aanleveren van nieuwe publieksgroepen. Door te investeren in een selecte groep deelnemers – door het delen van kennis over het festival en kennis over diverse voorstellingen die met de deelnemers worden bezocht - kweekt het Holland Festival een aantal toekomstige ‘ambassadeurs’ die de komende festivals mensen uit hun eigen netwerk kunnen enthousiasmeren en op die manier zorgen voor een inktvlekwerking.

 

terug naar projecten