lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

My First Art Collection

MyfirstArtCollection is een haalbaarheidsstudie naar een trainingsprogramma voor jonge en diverse, particuliere verzamelaars van hedendaagse kunst. Het is gefinancierd door de Mondriaanstichting en uitgevoerd door Ricardo Burgzorg in samenwerking binoq. Mfac is een training voor ‘jonge’ verzamelaars. Ricardo Burgzorg, zelf een verwoed verzamelaar, bedacht een concept waarmee hij mensen wil aanzetten tot het kopen van kunst. De drempel om een galerie binnen te stappen, laat staan kunst aan te schaffen, is vaak erg hoog. Met MfAC wordt die drempel verlaagd door elke twee weken een bezoek af te leggen bij een kunst-instelling. De groep van 20 deelnemers wordt ontvangen door museumdirec-teuren en conservatoren van bijvoorbeeld het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Gemeentemuseum in Den Haag. Maar er worden ook bezoeken afgelegd aan galeries, particuliere collectioneurs, kunstbeurzen en de Rijksakademie. De pilot loopt nog tot en met 8 maart 2008 (zie:www.uberblick.com)

terug naar projecten