lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

missie

Elke tijd kent zijn eigen kwesties en zoekt zijn eigen oplossingen - en aan die zoektocht leveren wij graag onze bijdrage. Wij werken in opdracht. Maar ook komen wij op eigen initiatief met ideeën en voorstellen voor het oplossen van knelpunten die we signaleren.
Onze benadering van problemen is duidelijk: wij denken niet in bedreigingen maar in kansen. Platgetreden paden zijn er genoeg, ook in onderzoeksland.

Wij zijn gespecialiseerd in frontier areas: nieuwe beleidsgebieden, uitdagende programma’s, verrassende concepten, opmerkelijke samenwerkingsverbanden. Voor herhalingsonderzoeken of gestandaardiseerde opdrachten verwijzen wij graag door naar de meer gebruikelijke bureaus.

test