nieuws

test

Nieuw ATANA bestuurslid

Swati Sen Gupta treedt toe als penningmeester.

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

7 Aanbevelingen Diversiteit aan de Top Kabinetsformatie

Geen enkel partijprogramma bevat een aanpak die de doorbraak zal veroorzaken waar Nederland op zit te wachten. Hier zijn onze aanbevelingen.

bestuur

Het atana-programma ressorteert onder de financiële verantwoordelijkheid van de Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland (SBD.nl). De uitvoering van het programma vindt plaats door hiertoe aangestelde partners.

bestuursleden

  • Igor Ivakic, voorzitter
  • Edward John Kitselaar, secretaris
  • Swati Sen Gupta, penningmeester
  • Sylvia van der Heiden
  • Fiona Vening

De Stichting Bestuurlijke Diversiteit richt zich op het bevorderen van de diversiteit en kwaliteit van besturen, toezichthouders en adviseurs van culturele en maatschappelijke instellingen. De Stichting tracht dit te bereiken door het uitvoeren van o.a. de atana programma's, maar ook de netwerkbijeenkomsten en de programma's voor publieksbereik.