nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

organisatie

Het atana cultuur programma wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De organisatie - het management en de uitvoering  - van de atana-programma’s zijn door de Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland in handen gelegd van binoq onder directievoering van Richtje Sybesma. Het kantoor, gevestigd aan de Stuurmankade 52 te Amsterdam.

projectteam
.

Richtje Sybesma
Jacek Rajewski
Esther Eij


stafdocenten

Rob Boonzajer Flaes
Giep Hagoort
Lucas Meijs