nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

ANATA LAB

Anata lab is een uniek innovatie platform. Anata komt elke maand bij elkaar om scenario's uit te werken voor de toekomst. Er zijn pitches van de laboranten en er wordt gewerkt aan de beschrijving van de innovatieve werkwijze die hier 'on the spot' wordt ontwikkeld en toegepast. Een van doelen is om op maandag 17 september 2012 een gezamenlijk visiedocument te presenteren over Amsterdam als creative economic capital of Europe in 2030.

Vaste spelers zijn Jacek Rajewski, Giep Hagoort, Richtje Sybesma, Sabine Mayr, Simone Veldema, Danny Andreas, Sandra Hipeli en Anand Swamipersaud.
En nog vele anderen die het lab af en aan komen versterken en inspireren.

Het eerste volgende anata lab vindt plaats op 16 november - aan de Amstel.