nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

toelating

Toelating tot het programma vindt plaats op basis van selectie. Het opleidingstraject is in principe bedoeld voor mensen met een dubbele culturele identiteit, de Nederlandse en een willekeurig andere. Verder is het programma bedoeld voor jongeren en vrouwen - mits ze maar affiniteit hebben met het onderwerp diversiteit. Daarnaast vormen persoonlijke kwaliteit en motivatie een belangrijk criterium. Bij aanmelding dient u een CV en een brief in te zenden waarin u uw motivatie verwoord.

Profiel deelnemers: 
- ervaring met cultuur of vrijwilligers (afhankelijk van het programma), met besturen of met beide, maar niet noodzakelijk als professional op die terreinen werkzaam;
- een academisch niveau van denken en werken - maar dat niveau kan ook goed langs andere wegen bereikt zijn;
- voldoende motivatie om naast een drukke werkkring (al dan niet betaald) deel te gaan uitmaken van het bestuurlijk apparaat van een in Nederland gevestigde culturele instelling;
- de bereidheid daarin tijd te investeren zonder een (noemenswaardige) geldelijke vergoeding;
- gemotiveerd om aan het atana trainingsprogramma mee te doen.

Geïnteresseerd in deelname aan het trainingstraject atana cultuur? Neem contact met ons op.

Er is een eigen bijdrage voor deelname aan het trainingsprogramma. Per jaar starten twee tot drie trainingsrondes, elk met vijftien deelnemers.