nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

atana vrijwilligers

Nederland kent vele vrijwilligersorganisaties, van speeltuinverenigingen tot de NOVIB. Net als in de cultuursector vormt de samenstelling van besturen in de vrijwilligerssector geen afspiegeling van de huidige bevolking - een ongewenste situatie. Het betekent ook dat een rijk potentieel aan menselijk kapitaal onbenut blijft. Het atana vrijwilligersprogramma is opgezet om hier verandering in te brengen. Atana vrijwilligers is ontstaan met financiering van het ministerie van VWS en werd daarna gefinancierd door het Oranje Fonds. Momenteel wordt het programma in opdracht van gemeenten of instellingen georganiseerd. Het programma bestaat uit vijf modules.

Organisaties
Sinds de aanvang in 2001 heeft atana vrijwilligers zich ontwikkeld tot een netwerk van 110 bestuurders met een dubbele culturele achtergrond. In totaal zijn ongeveer 100 posities van uiteenlopende signatuur vervuld door atana-deelnemers, ondermeer bij de Programmaraad van de Humanistische omroep, de YWCA, de Nederlandse Hartstichting, Unicef en Amnesty Nederland.


Bent u als vrijwilligersorganisatie benieuwd naar wat atana voor u kan betekenen? Wilt u ook zo'n programma van de grond tillen? Of zoekt u concreet een bestuurder of adviseur met een dubbel cultureel profiel? Neemt u dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.