nieuws

test

Nieuw ATANA bestuurslid

Swati Sen Gupta treedt toe als penningmeester.

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

7 Aanbevelingen Diversiteit aan de Top Kabinetsformatie

Geen enkel partijprogramma bevat een aanpak die de doorbraak zal veroorzaken waar Nederland op zit te wachten. Hier zijn onze aanbevelingen.

atana vrijwilligers

Nederland kent vele vrijwilligersorganisaties, van speeltuinverenigingen tot de NOVIB. Net als in de cultuursector vormt de samenstelling van besturen in de vrijwilligerssector geen afspiegeling van de huidige bevolking - een ongewenste situatie. Het betekent ook dat een rijk potentieel aan menselijk kapitaal onbenut blijft. Het atana vrijwilligersprogramma is opgezet om hier verandering in te brengen. Atana vrijwilligers is ontstaan met financiering van het ministerie van VWS en werd daarna gefinancierd door het Oranje Fonds. Momenteel wordt het programma in opdracht van gemeenten of instellingen georganiseerd. Het programma bestaat uit vijf modules.

Organisaties
Sinds de aanvang in 2001 heeft atana vrijwilligers zich ontwikkeld tot een netwerk van 110 bestuurders met een dubbele culturele achtergrond. In totaal zijn ongeveer 100 posities van uiteenlopende signatuur vervuld door atana-deelnemers, ondermeer bij de Programmaraad van de Humanistische omroep, de YWCA, de Nederlandse Hartstichting, Unicef en Amnesty Nederland.


Bent u als vrijwilligersorganisatie benieuwd naar wat atana voor u kan betekenen? Wilt u ook zo'n programma van de grond tillen? Of zoekt u concreet een bestuurder of adviseur met een dubbel cultureel profiel? Neemt u dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.