nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

atana cultuur

Atana cultuur is het programma waarmee atana begin 2000 van start ging. Dat was niet toevallig: de initiatiefnemers waren zelf afkomstig uit de wereld van cultuur. Een wereld waarin bestuursfuncties steeds bezet werden door gelijkgestemden. Dit deed, zo vonden ze, geen recht aan de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking. Sterker nog: het zou uiteindelijk de dood in de culturele pot betekenen. Het rijke potentieel van mensen die niet tot de traditionele Nederlandse bevolking behoren, zou voor een frisse kijk en een waardevolle input kunnen zorgen. Willen culturele instellingen betekenis hebben voor de hele Nederlandse samenleving, dan moet die hele samenleving ook vertegenwoordigd zijn in de besturen en adviescommissies.

Vanuit die visie is het atana cultuur programma gestart – en uiterst succesvol gebleken. Vele voormalige deelnemers vervullen een functie als bestuurder of adviseur bij een culturele instelling. Atana cultuur is niet meer weg te denken uit het bestuurlijke veld van cultureel Nederland – en legde de basis voor de programma’s in andere sectoren.

Atana Cultuur wordt voornamelijk georganiseerd in Amsterdam. De komende jaren wil atana het cultuur programma ook in andere steden uitvoeren. De gemeente Den Haag heeft daar op ingespeeld door ervoor te zorgen dat het voorjaarsprogramma van 2010 in de Hofstad zal plaatsvinden.

Organisaties
De deelnemers van atana cultuur hebben tot nu toe functies vervuld in besturen en adviescommissies in de cultuursector. De instellingen variëren in grootte, sector en type instelling. Het Ostadetheater, Stichting Vista, De Kleine Komedie, het Schönberg Ensemble, VPRO, Instituut voor Publiek en Politiek, Het Nationale Ballet en Museum Naturalis – de rij is inmiddels imposant.

Bent u als culturele instelling of organisatie benieuwd naar wat atana voor u kan betekenen? Zoekt u concreet een bestuurder of adviseur met een dubbel cultureel profiel? Neemt u dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

 

foto's atana master