nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

matching

 


De matching vormt het hart van het programma. Overal zijn bestuurders en toezichthouders nodig, en atana voorziet daarin. Besturen die op zoek zijn naar een nieuwe collega kunnen zich richten tot atana, telefonisch of per e-mail.

Om te komen tot een succesvolle match hebben wij informatie nodig over het profiel, over de organisatie, over het zittende bestuur en over hoe de benoemingsprocedure verloopt. De organisaties ontvangen een in te vullen vragenlijst en een verzoek om ons een beleidsplan, een jaarverslag of een andere informatie over de organisatie te sturen.

Met deze informatie in de hand gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Die krijgt de tijd om op basis van de beschikbare documentatie zich te verdiepen in de bestuursfunctie en de organisatie. Als hij of zij aangeeft positief te staan tegenover het verzoek wordt deze kandidaat door ons aan de organisatie voorgedragen. Die ontvangt van ons een CV van de betreffende kandidaat zodat die zich van deze persoon een beeld kan vormen. Vervolgens neemt de organisatie zelf contact op met de kandidaat voor een kennismakingsgesprek. Als na de kennismaking van beide zijden wordt besloten dat de kandidaat toe zal treden tot het bestuur is de match een feit. Van de organisatie en de kandidaat wordt gevraagd atana te informeren over de uitkomst van het gesprek.

Kosten van de werving en selectie zijn afhankelijk van de draagkracht van de organisatie en het aangeleverde profiel.

Indien er sprake is van een match en de voorgedragen kandidaat toetreedt tot uw bestuur of Raad van Toezicht, betaalt u een bijdrage.

Bent u op zoek naar een bestuurder, adviseur of toezichthouder? Bel ons of zend een e-mail en we nemen direct contact met u op.

Klik hier voor meer informatie over onze vacature-service.