nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

atana

De programma’s die atana biedt zijn gebaseerd op één grondgedachte: wij leiden bestuurders op aan wie behoefte bestaat. Uitgangspunt is niet het opleiden van bestuurders en adviseurs, maar het analyseren van bestuurs- en adviseursposities. De opleidingstrajecten zijn zorgvuldig toegesneden op de wensen uit het veld. Elk programma biedt een welgekozen mix van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Tijdens de opleiding maken de deelnemers al kennis met het veld waarin zij als bestuurder of adviseur actief zullen zijn.

Atana biedt diverse programma’s aan, elk gericht op een specifieke sector: atana cultuur, atana vrijwilligers en atana gemeenten zijn enkele voorbeelden.

Atana cultuur is het langstlopende programma. Voor de periode 2009-2012 was atana opgenomen in de Basisinfrastructuur van de rijksoverheid.

Toelating tot het programma vindt plaats op basis van selectie. Het opleidingstraject is in principe bedoeld voor mensen met een dubbele culturele identiteit, jongeren en vrouwen. Daarnaast vormen persoonlijke kwaliteit en motivatie een belangrijk criterium.

Zoekt u een bestuurder? Neem dan contact op met atana voor een verkenningsgesprek. We gaan graag voor u op zoek naar de juiste persoon voor uw organisatie.