nieuws

test

Nieuw ATANA bestuurslid

Swati Sen Gupta treedt toe als penningmeester.

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

7 Aanbevelingen Diversiteit aan de Top Kabinetsformatie

Geen enkel partijprogramma bevat een aanpak die de doorbraak zal veroorzaken waar Nederland op zit te wachten. Hier zijn onze aanbevelingen.

atana

De programma’s die atana biedt zijn gebaseerd op één grondgedachte: wij leiden bestuurders op aan wie behoefte bestaat. Uitgangspunt is niet het opleiden van bestuurders en adviseurs, maar het analyseren van bestuurs- en adviseursposities. De opleidingstrajecten zijn zorgvuldig toegesneden op de wensen uit het veld. Elk programma biedt een welgekozen mix van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Tijdens de opleiding maken de deelnemers al kennis met het veld waarin zij als bestuurder of adviseur actief zullen zijn.

Atana biedt diverse programma’s aan, elk gericht op een specifieke sector: atana cultuur, atana vrijwilligers en atana gemeenten zijn enkele voorbeelden.

Atana cultuur is het langstlopende programma. Voor de periode 2009-2012 was atana opgenomen in de Basisinfrastructuur van de rijksoverheid.

Toelating tot het programma vindt plaats op basis van selectie. Het opleidingstraject is in principe bedoeld voor mensen met een dubbele culturele identiteit, jongeren en vrouwen. Daarnaast vormen persoonlijke kwaliteit en motivatie een belangrijk criterium.

Zoekt u een bestuurder? Neem dan contact op met atana voor een verkenningsgesprek. We gaan graag voor u op zoek naar de juiste persoon voor uw organisatie.